Welcome to AdsandDeals, your world-wide classifieds site.
Post your ads here! Look for items for sale, services, cars, jobs, housing, and more. All text ads are free to post. If you need help, click here.
Computers/Software/Hardware
Sort by: Date ( ), Summary ( ), Location ( ), Price ( )
Name & DescriptionLocationPrice
งานพาร์ทไทม์, ผู้รับจ้างอิสระ, ทำงานจากที่บ้าน
บทบาทหน้าที่
คุณกำลังมองหางานที่มอบโอกาสให้คุณได้ร่วมงานกับหนึ่งในบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดของอเมริกา 100 อันดับแรก และยังสามารถสร้างรายได้โดยการทำงานจากบ้านได้อีกด้วยอยู่หรือไม่ หากใช่ เราขอเสนอให้คุณสมัครเข้าร่วมงานกับ Lionbridge ในฐานะผู้รับจ้างอิสระแบบพาร์ทไทม์ ขณะนี้ เรากำลังสรรหาบุคลากรใหม่ในตำแหน่งนักวิเคราะห์คุณภาพแผนที่ออนไลน์ ในประเทศไทย
ข้อเสนอสำหรับตำแหน่งงานนี้คือ คุณจะสามารถทำงานจากบ้านได้โดยมีกำหนดเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หน้าที่หลักของงานนี้คือ การประเมินข้อมูลเกี่ยวกับการทำแผนที่ออนไลน์ ผู้สมัครงานตำแหน่งนี้จะต้องมีทักษะการศึกษาวิจัยที่ดี รวมทั้งมีความสนใจและเข้าใจหลักภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นและประเทศไทยเป็นอย่างดี
ข้อกำหนด
• มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับดีมาก
• สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ความเร็วสูงได้จากที่บ้าน
• มีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นและประเทศไทย
• มีประสบการณ์/ความชำนาญในการใช้แผนที่ออนไลน์ การวางแผนเส้นทาง และการศึกษาวิจัยในประเด็นที่สนใจ
• ด้วยเหตุผลด้านความตระหนักถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ผู้สมัครต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีจนถึงปัจจุบัน
เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะงาน
• อ่านและนำแนวทางเกี่ยวกับวิธีการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไปปฏิบัติได้จริง
• ส่งแบบประเมินออนไลน์เพื่อแสดงถึงความสามารถ
• ทำงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่และเส้นทางออนไลน์
• ทำการศึกษาวิจัยโดยใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อตรวจสอบความแม่นยำทางภูมิศาสตร์ของประเด็นที่สงสัย
• จัดอันดับหรือประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลในแต่ละงาน
พนักงานตำแหน่งนี้จะต้องสามารถทำงานได้ 10 - 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งฟรีแลนซ์และผู้รับจ้างอิสระ

สิ่งที่ต้องทำหากสนใจ
หากคุณสนใจตำแหน่งงานนี้ และคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติเหมาะสม โปรดส่งใบสมัครมาที่ (https://goo.gl/dcvobZ) เพื่อให้ทีมงานฝ่ายสรรหาบุคลากรของเราพิจารณา

กดไลค์เราที่ Facebook และติดตามเราได้ที่ Twitter
Date: 3/15/2018
Bangkok, Thailand